Privacy Policy

WIE ZIJN WE

Deze website is eigendom van Yellow Beans.
E-mail: info@yellowbeans.be

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Yellow Beans of rechthoudende deren.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op je computer worden gezet om gegevens over jou en over je voorkeuren op te slaan. www.yellowbeans.be maakt gebruik van Cookies om je internetervaring te verbeteren door het mogelijk te maken dat websites je voorkeuren onthouden of door ervoor te zorgen dat je je niet elke keer hoeft aan te melden wanneer je een bepaalde website bezoekt. Indien je cookies wenst te blokkeren, kan je dat doen voor de browser die je gebruikt. Indien je cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat je mogelijk bepaalde delen van de website niet kan gebruiken.

Privacybeleid

Yellow Beans hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval, vermelden aan wie).

Yellow Beans kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Beperking van aansprakelijkheid

Yellow Beans levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Yellow Beans de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Yellow Beans kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Yellow Beans kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Yellow Beans verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.